گروه محصول -> سوالات پيام نور -> حقوق

تجارت غیر قانونی در خاورمیانهقیمت: ۴۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 48     کد محصول :6589 تجارت غیر قانونی در خاورمیانه

- مقدمه

 

صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند  چارچوب پیمان نامه ی  جدید WHO   می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی  ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد. 

قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی  همگانی تبدیل شده است . قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار  می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530  2  میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .

قاچاق سیگارت در گوشه گوشه ی دنیا دیده می شود حتی در مناطقی که مالیات پایین است . یکی از اسناد داخلی شرکت دخانیات امریکا ی انگلیسی ( BAT )  تخمین زده است که 324 بیلیون ، یا تقریبا 6 درصد  از فروش سیگارت جهان از 5400 بیلیون  ، سیگارت ها یی هستند که عوارض  گمرکی را نپرداخته اند DNP)) ، واژ ه ای که صاحبان صنایع به قاچاق اطلاق می کنند .( پایین را ببینید ) اروپای شرقی و منطقه ی آسیایی پاسیفیک هر کدام 85 بیلیون را از این مقدار به خود اختصاص داده اند ، اگر چه اروپای غربی نیز در این خصوص با 50 بیلیون دارای اهمیت است . در ارتباط با مجموع فروش بازار میران    D N P  در اروپای شرقی از همه جا بالا تر است ( حدود 13 در صد ) و افریقا و خاور میانه ( حدود 12 درصد ) معهذا در امریکای لاتین نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است ( حدود 9 درصد ) و اروپای غربی ( حدود 7 درصد ) . اروپای غربی دارای بالاترین قیمت ها در دنیا می باشد . چهار تا پنج برابر در سال 1996 نسبت به افریقا ، خاورمیانه و اروپای شرقی .معهذا ، علیرغم این قیمت بالا میزان قاچاق به طور میانگین از سایر مناطق جهان پایین تر است . به عبارت دیگر ، قاچاق سیگارت عمدتا ناشی از " فشار بازار " نیست . قاچاق عرضه محور است ، عمدتا ناشی از تقلب  از طریق  فرار غیر قانونی  از مالیات است .

با وجود این صاحبان صنایع دخانیات بر روی دولت ها اعمال نفوذ کرده تا مالیات دخانیات را کاهش دهند و این استدلال را دارند که با این کار مشکل قاچاق حل شده و  در آمد دولت افزایش می یابد .این واقعیت ندارد. هنگامی که دولت کانادا در پاسخ به فشارهای صاحبان صنایع مالیات سیگار را کاهش داد نتیجه فاجعه آمیز بود .اهمیت واقعی قاچاق دخانیات در  این است که این قاچاق نه تنها دخانیات را به صورت ارزان در دسترس قرار می دهد بلکه در مالیات بندی جهانی دخانیات و استراتژی کنترل دخانیات اختلال ایجاد می کند .

2- عناصر اصلی قاچاق

دو شیو ه ی اصلی در قاچاق وجود دارد : قاچاق منظم در مقیاس وسیع و قاچاق جزیی bootlegging) )  تفاوت اساسی بین این دو را می توان به صورت خلاصه این گونه تشریح کرد .

واژه ی  bootlegging  در قرن نوزدهم با اشاره به قاچاق بطری در چکمه ی قاچاقچیان متداول گشت . از این واژه به منظور توصیف فعالیت های قاچاق افرادی که  به طور غیر قانونی مقادیر کمی از محصولات را وارد می کنند استفاده می کنیم .این نوع قاچاق به عنوان مثال با خرید سیگارت و سایر محصولات دخانی در حوزه ی مالیاتی پایین و به مقداری که خرید آن برای خریدار مجاز شمرده شده است و فروش این محصولات در حوزه ی مالیاتی بالا انجام می پذیرد . به طور کلی bootlegging   با انتقال سیگارت در فواصل کوتاه سر و کار دارد  ( به عنوان مثال بین دو کشور همسایه و یا دو حوزه ی مالیاتی ) از نظر فعالیت های قانونی تفاوت قیمت بالای بین دو حوز] ی مالیاتی باعث ترغیب و تشویق bootlegging   می شود .

bootlegging   در پاره ای از مناطق جهان یک معضل است ، معهذا تفاوت قیمت بسیار بالا در بین دو کشور همسایه معمولا نادر است و سهم بازار محصولات دخانی bootlegging  شده بسیار پایین تر از میزان بالای سهم بازار محصولات دخانی قاچاق شده است .

قاچاق سازمان دهی شده در مقیاس وسیع ( یا قاچاق کانتینری ) در مقابل  ، با انتقال غیر قانونی ، توزیع و فروش مقدار متنابعی از سیگارت و سایر محصولات دخانی سرو کار دارد ، عموما از هر نوع مالیاتی می گریزد.  این نوع از قاچاق معمولا در برگیرنده های میلیونها نخ سیگارت شده و در مسیر های طولانی صورت می پذیرد.

قاچاق در مقیاس وسیع با حضور سازمان های جنایتکار و سیستم نسبتا پیچیده ی توزیع سیگارت های قاچاق در سطح محلی حمایت می شود . نبود یا ضعف کنترل بر جابه جایی بین المللی سیگارت های بخشوده از مالیات خود کمک بزرگی به پا گرفتن  این معضل کرده است . این قاچاق سازمان دهی شده در مقیاس وسیع معضل بزرگی می باشد و معلول تفاوت قیمت در محصولات دخانی نیست . میزان متنابعی از پول در میان است . قاچاقچیان عمده کانتینر های حاوی ده میلیون نخ سیگارت را جا به جا می کنند . یک کانتینر ده میلیون سیگارتی  می تواند بدون مالیات ترانزیت تا 000 00 2 دلار امریکایی فروخته شود . معهذا مالیات جاری بر آن تعلق می گیرد یعنی مالیات واردات ، مالیات بر ارزش افزوده VAT     و مالیات غیر مستقیم ، که سه تا ده برابر بیشتر است .قا چاقچیان عمده در تمامی مناطق جهان فعالیت می کنند به گونه ای  که هزینه های انتقال کانتینر های آنها  در مقابل ارزش بازاری محصولاتشان بسیار نا چیز است .

متداول ترین راه برای خرید سیگارت ها ی دارای بخشودگی مالیاتی خرید این سیگارت ها تحت نظام ترانزیت است .ترانزیت سیستم امتیازی ای است که به منظور تسهیل تجارت وضع شده است . اهمیت آن در این است که خصوق گمرکی ، مالیات غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده VAT    تعلق گرفته بر محصولاتی که از و یا به مقصد کشور سوم حمل می شود تا زمانی که تحت انتقال در محدوده ی گمرکی هستند به طور موقت معلق می باشد . هر چند بسیاری از این کانتینر ها در طی انتقال بین المللی مفقود می شوند و هرگز به مقصد نهایی نمی رسند .

نکته قابل ذکر در خصوص تقلب کانتینری این است که این کار بسیار سازمان یافته اجرا می شود و اینکه سیگارت های که در بازار غیر قانونی توزیع می شود از طریق کارخانجات دخانیات از مسیر ( قانونی ) به کشورهای که در آن بازاری ندارند صادر می شود .سیگارت ها از این کشور ها ( اغلب از طریق مسیرهای پیچیده و پیچ در پیچ ) به بازارهای قاچاق مقصد حمل می شوند تا به صورت غیر قانونی به فروش برسند . آن هم به نصف تا یک سوم قیمت واقعی . سیگارت ها را می توان در بازارهای غیر قانونی بدون پرداخت مالیات به فروش رساند . این معاملات جعلی معمولا متضمن چندین خریدار مجزا بین اولین خریدار مقدماتی و نا پدیدی شان  از جریان قانونی می باشد .

از این رو قاچاق در اصل با سیگارت های سرو کار دارد که تحت نظام ترانزیت دارای تعلیق عوارض هستند و در خلال حمل ونقل نا پدید می شوند . اغلب این سیگارت ها در آمارهای تجارت جهانی به عنوان گم شده ها طبقه بندی می شوند . بر آورد می شود که یک سوم سیگارت های صادراتی بین المللی در قاچاق گم شده اند ( جدول  1 را ببیند ) .

مراحل گوناگون طرح قاچاق عبارتست از :

 • تولید در یکی از شرکت های دخانیات ( اغلب بین المللی )
 • صادرات قانونی یک یا چند محموله به سوداگری که در کشور مقصد ساکن نیست و سیگارت ها را بدون مالیات و تحت نظام " تعلیق عوارض " خریداری می کنئ
 • بازی قایم باشک با مسولین گمرک : صادرات و واردات کانتینر ها در مکان های متفاوت در سراسر دنیا در مدتی کوتاه . هدف این عملیات مخفی نگاه داشتن مالک نهایی و پنهان نگاه داشتن ارتباط بین مالکان متوالی تا حد امکان است . پرداخت ها اغلب می بایست به صورت نقدی باشد یا از بهشت مالیاتی {نرخ پایین مالیات پیشنهادی به شرکت های خارجی.} مشخصی و کشورهایی که از رازداری بانکی حمایت می کنند پرداخت شود .
 • انتقال از نظام ترانزیت قانونی به مدار غیر قانونی در مکانی که مورد پایش قرار نمی گیرد . کانتینر های حامل سیگارت ها به درون کانتینر هایی با سر پوش بار تخلیه و بارگیری می شوند . معمولا کارتون سیگارت ها در زیر سایر محصولات ( به عنوان مثال ، کاغذ توالت ، کفش ، مبلمان ، لباس ، پیتزا ) دفن می شود و کانتینر ها به طور رسمی مملو از پیتزا می باشند .
 • انتقال غیر قانونی سیگارت های بارگیری شده ی مخفی شده به درون بازارهای قاچاق مقصد .
 • فروش غیر قانونی از طریق شبکه توزیع پیچیده در بازار قاچاق مقصد .

 

 

 

جدول 1.  صادرات و واردات سیگارت های جهانی ( بیلیون نخ )

 

سال                     واردات                     صادرات

1990                     418                          543

1992                     568                          804

1994                     886                          1156

1996                      607                          1047

1997                      603                          1069

1998                      610                          1031

1999                       583                          886

2000                       618                          907

2001                       622                          898

2002 (تخمینی )       624                          929

منبع ک وزارت کشاورزی ایالات متحده ، سپتامبر 2002

 

3- نقش صنایع

بنا بر گزارش بانک جهانی کنترل همه گیری : دولتها و اقتصاد کنترل دخانیات ، نظریه ی اقتصادی می گوید که خود صنایع از وجود قاچاق بهره می برند . مطالعات بر روی تاثیر قاجاق نشان می دهد که هنگامی که سیگارت های قاچاق درصد بالایی از فروش را به خود اختصاص می دهند ، میانگین تمام سیگارت ها با مالیات یا بی مالیات ، سقوط می کند و در کل فروش سیگار بالا می رود .

علیرغم مخالفان دو آتشه ی  اقدامات مجرمانه ، صنایع دخانیات از قاچاق به چندین طریق بهره مند می شوند :

 • قاچاق باعث تشویق مصرف می شود. هم مستقیم ( از طریق فروش خیابانی سیگارت های ارزان ) و هم غیر مستقیم ( از طریق فشار به منظور پایین آوردن با پایین نگهداشتن مالیات ها )
 • قاچاق تهدیدی است که آز آن به منظور برطرف کردن موانع تجاری یا فشار برای باز کردن بازارهای جدید  استفاده می شود .

شرکت های دخانیات اغلب ار جرایم سازمان دهی شده در خصوص قاچاق مقادیر متنابعی سیگارت در سراسر جهان شکایت دارند ، معهذا بسیاری از این قاچاق های مجرمانه ی سازماندهی شده که مقادیر متنابعی از سیگارت ها را در سراسر جهان قاچاق می کنئ با آگاهی خود شرکت ها ی بزرگ دخانی صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت آنها انجام شود . این واقعیات طی اسناد سابقا محرمانه ی درونی شرکت های سیگارت به اثبات رسیده است .این اسناد در دعوی های گوناگونعلیه این شرکت ها در دسترس همگان قرار گرفته است . این اسناد اطلاعات وسیع ، سرپرستی و حمایت از قاچاقچیان توسط شرکت های سیگارت فرا ملیتی را در کشورهای متعدد تشریح می کند . هر چند تنها میزان کمی از اسناد مربوط به قاچاق کشف شده تا کنون در اختیار مطبوعات و یا دیگران قرار گرفته است .

اسناد دیگری در مخزن اسناد دعوی دخانیات که شرح وقایع شراکت شرکت ها در قا چاق سیگارت بین المللی را ثبت کرده باشد هنوز کشف نشده است .و اسنادی که موجودند نیز صرفا در فایل های شرکت های سیگارت موجودند . البته چنانچه این شرکت ها از قبل آنها را منهدم نکرده باشند .در اسناد شرکت های سیگارت واژه ی قاچاق به کار نرفته است بلکه در عوض آن از به گویی یا کلمات رمزی برای اشاره به این اقدامات استفاده شده است که معنای آن کاملا روشن است . هنگامی که  گزارش مکتوب از اگاهی شرکت های  سیگارت و مشارکت در قاچاق سیگارت کشف شده باشد به گویی یا واژه های رمزی برای قاچاق کاری کاملا معمول است .

دو به گویی  متداول عبارتند از : عوارض پرداخت نشده (DNP)  و ترانزیت . چند مثال می آوریم :

 • درباره ی تعریف ترانزیت اساسا ترانزیت واردات غیر قانونی مارک های تجاری از هنگ کنگ ، سنگاپور ، ژاپن و غیرو  است که در آنها هیچ عوارضی پرداخت نشده باشد . تا آنجا که فهمیده ام  این کار در جنوب تایوان بسیار متداول است ...  .
 • تجارت ممنوع 9 درصد بازار سیگارت آرژانتین و 46 درصد بازار را در شمال شرقی آرژانتین  را  تشکیل داده است .سیگارت های DNP ( عوارض پرداخت نشده )  واقعیتی از زندگی هستند و تقریبا نهادینه شده اند .
 • ( بازار DNP  ) حجم سیگارت هایی است که در ونزوئلا  تولید شده ، صادر شده ( عمدتا به جزیره ی آروبا ) و دوباره از طریق ترانزیت به علاوه ی ترانزیت تولیدات سیگارت مکان های دیگر ( به طور عمده اکوادور و برزیل ) وارد ونزوئلا می شود .

در سندی در سال 1993 ، دخانیات امریکایی انگلیسی BAT  فهرستی از پرسش و پاسخ در خصوص تجارت مستعمراتی تدارک دیدند:

 

سوال 10 : تجارت ترانزیت چیست ؟

تجارت ترانزیت جا به جایی الا از یک کشور به کشور دیگر است بدون پرداختن مالیات و تعرفه معمولا به قاچاق شناخته می شود .

سوال 11 : آیا شما از قاچاق سیگارت آگاهی دارید ؟

بله ، قاچاق کالای پر طرفدار که مالیات بالایی هم دارد  قرن هاست که در جریان است . سیگارت هم همانند الکل به بسیاری از کشور های دنیا قاچاق می شود .

سوال 12: آیا شرکت BAT  به فعالیت های قاچاق علاقمند است ؟

نه ، ما قاچاق را نادیده نمی گیریم  . در نتیجه ی  مالیات بندی افراطی و محدودیت ها و تحریم های تجاری قاچاق اجتناب نا پذیر است .

سوال 14: در کجا قاچاق متداول است ؟

شرق دور ، امریکای لاتین ، اروپای شرقی و مرکزی و افریقا

 

ارتباط بین تجارت ترانزیت و قاچاق در این اسناد کاملا مشخص است . ترانزیت واژه ی دیگری برای قاچاق است . اما به طرز شگفت آوری در مناطقی با مالیات پایین بارزتر است .

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

 

در خاورمیانه ، دو بازار هدف برای شرکت های دخانی بین المللی  جمهوری اسلامی ایران و عراق هستند .

 

کشورهای خاورمیانه شامل 12 کشور با جمعیتی 145 میلیون نفری می باشند با نرخ رشد جمعیت سالانه 3 درصد .  پنج کشور یعنی  ایران ، عراق ، عربستان سعودی ، سوریه و یمن 90 درصد این جمعیت را در خود جای داده اند ... کل بازار سیگارت تقریبا 108 بیلیون نخ سیگارت است این تخمین ممکن است 15 تا 20 بیلیون کمتر از میزان واقعی باشد . اطلاعات کمی در خصوص ایران و عراق ( و همینطور یمن ) وجود دارد . 49 درصد این مقدار در  ایران ( 26 درصد )، عراق (15 درصد ) و یمن ( 8 درصد ) قرار دارد که در گذشته ما در این خصوص قصور کرده بودیم و مکانی است که شراکت ما یا بسیار نا چیز است ( ایران و عراق ) و یا صفر است (یمن).

 

هم جمهوری اسلامی ایران و هم عراق امکانات زیادی را برای شرکت های سیگارت بین المللی عرضه می کنند . در واقع در بسیاری از اسناد سابقا محرمانه ی داخلی صاحبان صنایع دخانی --  اسنادی که از دادگاههای جاری در امریکا به دست آمده است  --  تمامی صنایع دخانی  اهمیت بسیار  زیادی برای جایگاه ایران قایلند .

چندین دلیل برای جلب علاقمندی شرکت های دخانی به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد: (1) جمعیت زیاد (2) بالارفتن استاندارد زندگی (3) تعدیل سطح مصرف رو به رشد (4) گرایش جهانی به سوی کاهش نقش انحصاری دخانی دولتی ، علاوه بر این جمهوری اسلامی در مکان مناسبی قرار گرفته است  یعنی دقیقا  در بین مراکز قاچاق متداول صنایع دخانی در خاورمیانه و بازارهای دخانیات رو به رشد در شبه قاره و اتحادیه ی شوروی سابق  قرار گرفته است .اسناد خبر می دهند که شرکت های دخانی چند ملیتی به جمهوری اسلامی ایران نه به عنوان یک بازار بلکه حتی به عنوان یک مجرا برای عرضه ی سیگارهای قاچاق به سایر کشور ها می نگرند .

در مجموع ، اسناد صنایع دخانی اعلام می کنند که می بایست شرکت های سیگارت جهانی به ایران به چشم یک میدان کارزار نگاه کنند که انحصار دخانیات ملی باید اغفال شود ، مقامات رسم دولتی با ید گمراه شوند و سلامتی فیریک ایرانیان می بایست قربانی سلامتی مالی سهامداران شرکت ها شود .

جذابیت جمهوری اسلامی ایران در مقاله ی اخیر  در یک نشریه ی بازرگانی دخانیات تاکید شده است : ایران بزرگترین مصرف کننده در خاورمیانه است و این امر یعنی مصرف سیگارت  چشمگیر است .تخمین زده می شود که 45 بیلیون نخ سیگارت هر ساله فروخته شود و  میزان مصرف نیز هر ساله یک درصد رشد داشته باشد .

عراق نیز بازار جذاب دیگری برای شرکت های دخانی است . در سند  BAT  در سال 1990 ، بازار عراق به صورت زیر توصیف شده است :

 

به دنبال رفع تحریم تجاری ، هر کوششی انجام خواهد شد تا این بازار بزرگ ، عمدتا ویرجینیایی ( کل بازار +3 bns   با عرضه ی حد اقل  5 bns  سالیانه ) با مارک های تجاری بین المللی در دست گرفته شود . در وهله ی  نخست Benson & hedges   ، مشروط به حداکثر تضمین اینکه کالا ها به مسیر دیگری فرستاده نشوند .

 

مارک های انگلیسی از بیست سال قبل در عراق حضور داشته اند :

 

سیگاری های عراقی از دهه های گذشته دلبستگی خاصی به مارک های انگلیسی داشته اند . ئر خلال سالهای دهه ی 1980 کشورهای متحد پادشاهی از مهمترین تامین کنندگان واردات سیگارت  عراق محسوب می شدند . صادرات سیگارت انگلیس به عراق به طور میانگین 48 میلیون دلار در خلال سالهای 79 تا 81 بوده است و 37 میلیون دلار در خلا ل سالهای 82 تا 84  .

 

سیگارت های امریکایی ،  آلمانی و یونانی در بازارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی ایران  و عراق یافت می شود . اسناد دخانی داخلی ، نشریات بازرگانی دخانیات و دعوی  جاری مسیرهای مورد استفاده ترانزیت این  محموله ها را تشریح کرده اند :

 

4.1  نشریات بازرگانی دخانیات

 

هم قبرس و هم لبنان از مهمترین وارد کنندگان سیگارت های امریکایی هستند ( جدول 2 )

 

جدول 2. صادرات امریکایی سیگارت  به قبرس و لبنان ( میلیون نخ سیگارت )

سال                              لبنان                             قبرس

1995                            10098                           7473

1996                            11713                           9488

1997                            10938                           9949

1998                            10938                           5321

1999                            5736   &nbs • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
 • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل


برچسب ها:تجارت غیر قانونی در خاورمیانه   تجارت غیر قانونی   خاورمیانه   قاچاق   قاچاق دخانیات   دانلود تجارت   غیر قانونی در خاورمیانه